|       PROJEKTY INWESTYCYJNE       |
  |                FUZJE i PRZEJĘCIA               |   |                         HANDEL                          |
         
   
         
AVAIL uczestniczy w rozpoczętych projektach, realizowanych w oparciu o project financing, dla których poszukuje partnerów finansowych i branżowych   AVAIL, w ramach doradztwa przy transakcjach fuzji i przejęć, świadczy usługi kompleksowej koordynacji całego procesu   AVAIL prowadzi aktywną wymianę handlową pomiędzy różnymi krajami

więcej informacji     

 

więcej informacji     

 

więcej informacji     

 

 
 
AVAIL sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
tel.: +48 22 207 29 10
e-mail: avail(at)avail.pl

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców
Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy | KRS: 0000473239
kapitał zakładowy: 5.000,- PLN
REGON: 146826623 | NIP: 701-039-14-02
 
KONTAKT

Copyright © AVAIL 2014 Designed by SIM-POINTS